2010. december 29., szerda

Publikációink 2010


Közös publikációk:

1. Seres György, Fórika Krisztina, Miskolczi Ildikó, Hangya Gábor:
TEREPI KIVITELŰ MOODLE MUNKAÁLLOMÁS ALKALMAZHATÓSÁGA A KATONAI TOVÁBBKÉPZÉSBEN,
Hadmérnök 2010/1., 292-312. old.
http://www.hadmernok.hu/2010_1_seres_etal.pdf
2. Seres György, Fórika Krisztina, Miskolczi Ildikó, Lengyel Piroska, Gerő Péter:
 HIPERMÉDIA AZ OKTATÁSBAN – AVAGY FELHŐPEDAGÓGIA,
Hadmérnök 2010/2., 339-365. old.
http://www.hadmernok.hu/2010_2_seres_etal.pdf
3. Seres György, Fórika Krisztina, Miskolczi Ildikó, Lengyel Piroska, Gerő Péter:
TESZTELJÜK A TESZTEKET – AVAGY AZ INTERAKTÍV ISMERETELLENŐRZÉS NÉHÁNY PROFESSZIONÁLIS LEHETŐSÉGE AZ E-LEARNINGBEN
Repüléstudományi Konferencia 2010., Szolnok, 2010. április 16.
Konferencia-kiadvány, HU ISSN 1789-770X, 26. oldal.
http://www.szrfk.hu/rtk/kulonszamok/2010_cikkek/Miskolczi_I_es_a_tobbiek.pdf
4. Seres György, Fórika Krisztina, Miskolczi Ildikó, Lengyel Piroska, Gerő Péter:
GYÜLEKEZNEK A FELHŐK A FELSŐOKTATÁS EGÉN – AVAGY A CLOUD LEARNING SZÁRNYALÁSA A KIBERTÉRBEN,
5. MoodleMoot és 2. E-portfolió Konferencia, Gödöllő, 2010. június 25.
http://moodlemoot.hu/file.php/92/moddata/data/46/282/238/moodle_cloud_v_gl.pptx
5. Seres György, Fórika Krisztina, Miskolczi Ildikó, Lengyel Piroska, Gerő Péter:
4 MOODLE PORTÁL TAPASZTALATAI,
5. MoodleMoot és 2. E-portfolió Konferencia, Gödöllő, 2010. június 25.
http://moodlemoot.hu/file.php/92/moddata/data/46/282/237/moodle_4_port_l_v_gl.pptx
6. Seres György, Fórika Krisztina, Miskolczi Ildikó, Lengyel Piroska, Gerő Péter:
GYÜLEKEZNEK A FELHŐK A FELSŐOKTATÁS EGÉN – AVAGY A FELHŐPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA A XXI. SZÁZAD OKTATÁSMÓDSZERTANÁBAN,
MAFIOK XXXIV., Békéscsaba, 2010. augusztus 8.
Konferencia-kiadvány, ISBN 978-963-269-201-2, 26. oldal.
7. Seres György, Fórika Krisztina, Miskolczi Ildikó, Lengyel Piroska, Gerő Péter:
CLOUD LEARNING,
NEW CHALLENGES 2010,  28-30 September,
http://drseres.com/publik/pdf/cloudlearning.pdf
8. Seres György, Fórika Krisztina, Miskolczi Ildikó, Lengyel Piroska, Gerő Péter:
CLOUD LEARNING,
EDEN Research Workshop, 24-27 October 2010,
Book of Abstracts, ISBN 978-963-87914-4-3, p. 188
http://drseres.com/publik/pdf/poster.png
9. Seres György, Fórika Krisztina, Miskolczi Ildikó, Lengyel Piroska, Gerő Péter:
HOZZUK LÉTRE A TUDÁST! ¬–AVAGY A FELHŐPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA A XXI. SZÁZAD OKTATÁSMÓDSZERTANÁBAN
A magyar és a világtudomány napja, Szolnok, 2010. november 18.
Szolnoki Tudományos Közlemények, 2010/XIV., Szolnok, 2010.
http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2010/cikkek/Miskolczi_Ildiko-Seres_Gyorgy-Forika_Krisztina-Szegedine_Lengyel_Piroska-Gero_Peter.pdf

Miskolczi Ildikó publikációi:

1. ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁZTATÁSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE A MOODLE RENDSZERBEN,
Hadmérnök 2010/3., 150-161. old.
http://www.hadmernok.hu/2010_3_miskolczi.pdf
2. OKTATÁS A XXI. SZÁZADBAN,
Tudomány határok nélkül konferencia,  Szolnok, 2010. november 16.
http://drseres.com/publik/pdf/ildi_szolf_prez.pdf
3. TANULÁS VAGY E-TANULÁS? – OKTATÁSMÓDSZERTAN A XXI. SZÁZADBAN,
A magyar és a világtudomány napja, Szolnok, 2010. november 18.
Szolnoki Tudományos Közlemények, 2010/XIV., Szolnok, 2010.
http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2010/cikkek/Miskolczi_Ildiko.pdf

Lengyel Piroska publikációi:

1. SZÁMÍTÓGÉPES BŰNÖZÉS AVAGY FIATALOK A CYBER-TÉRBEN,
Hadmérnök 2010/2., 366-379. old.
http://www.hadmernok.hu/2010_2_szegedine1.pdf
2. HATÉKONY VIRTUÁLIS OKTATÁS A PEDAGÓGIA ÉS A DIDAKTIKA SZEMSZÖGÉBŐL,
Hadmérnök 2010/2., 380-390. old.
http://www.hadmernok.hu/2010_2_szegedine2.pdf

3. ÖTVEN ÉVES A TÁVOKTATÁS?,
Hadmérnök 2010/3., 245-263. old.
http://www.hadmernok.hu/2010_3_szegedine.pdf
4. ÉLMÉNYPEDAGÓGIA,
Multimédia az oktatásban konferencia, Nyíregyháza, 2010. június 9.
http://www.mmo2010.nyf.hu/file.php/5/moddata/data/3/9/78/Absztrakt_eloadas.doc
5. ÉLMÉNYPEDAGÓGIA VIRTUÁLIS TÉRBEN
Társadalmi jelenségek és változások konferencia, Komarno, 2010. szeptember 7.
( http://www.selyeuni.sk/hu/tudomany/sje-tudomanyos-konferencia.html )

Gerő Péter publikációi:

1. A TANÍTÁS/TANULÁS ESZKÖZEI ÉS MÓDSZEREI – EGYMÁST FEJLESZTVE ÉS EGYMÁSRA VÁRVA,
Hadmérnök 2010/1., 240-246. old.
http://www.hadmernok.hu/2010_1_gero.pdf
2. AZ ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK KÖLCSÖNHATÁSAIRÓL
Multimédia az oktatásban konferencia, Nyíregyháza, 2010. június 9.
http://www.mmo2010.nyf.hu/file.php/5/moddata/data/3/9/109/Az_eszkozok_es_modszerek_kolcsonhatasairol.doc
3. LETERO DE EKSTERULO – PRI EBLA EKSPERIMENTO METODOLOGIA
Internacia Pedagogia Revuo, 15 novembro 2010
http://ilei.info/ipr/new_page_4.htm
4. BIZTONSÁGOSAN ÉS MAGABIZTOSAN, tananyagsorozat, NOVELL HUEDU portál, 2010.
http://huedu.hu/dokumentumok/oktatasi-anyagok/biztonsagosan-es-magabiztosan/

2010. július 8., csütörtök

A negyvenes években jelentkező iskola-rádiók és az ötvenes-hatvanas évek iskola-televíziói már az oktatás eszközévé tették az elektronikát.

.A hetvenes években a mágneses hangrögzítés alkalmazása elsősorban a nyelvi laborokban növelte meg jelentősen a nyelvoktatás hatékonyságát

A mai értelemben vett e-tanulás eszközeivel elég korán sikerült megismerkednem. Bár az első, kísérleti magyar televízióadás csak 1955-ben kezdődött meg, a Kandó Kálmán Villamosipari Technikumban már az előző évben tanultunk televízió-technikát. Amikor pedig utolsó éves egyetemista voltam, 1959-ben, az Orion gyárban, az exportra gyártott televíziók átvételével kezdtem villamosmérnöki pályámat.

A nyolcvanas években – amikor a videó-rögzítők és a személyi számítógépek ára elérhetővé tette beszerzésüket –, ez az új eszköz már az iskolai oktatásban is megjelent. Amikor pedig a számítógépek hálózatokba szervezése elkezdődött, az már oktatástechnológia forradalmi megváltozását vetítette előre.

Az e-tanulással – pontosabban az e-tanítással –, a rádióiskola után, a nyolcvanas évek végén kerültem újra kapcsolatba: egy videomagnó és egy 64 kilobájtos Spectrum számítógép segítségével elkészítettem az első multimédiás tananyagot.

A nagy áttörést az e-tanulás terén a kilencvenes években az Internet széleskörű alkalmazása, illetve az új évezred első évtizedében – a szélessávú adatátvitel elterjedésével – a gyors Internet-hozzáférés hozta. A digitális adat-, hang- és képrögzítés, valamint a szélessávú adatátvitel segítségével az Interneten bármilyen tananyagot, bárki számára, bárhol és bármikor hozzáférhetővé lehet tenni reális idő alatt.

Jó példa erre a Mindentudás Egyeteme, ahol egy-egy szakterület tudósainak előadását láthattuk élő egyenes adásban a televízióban, majd bármikor és bárhol újra nézhetjük az előadásokat az Interneten.

A szélessávú Internet-elérés felgyorsította a világhálón való közlekedés egyirányúból kétirányúvá válásának folyamatát is. Egyre jobban terjed az interaktív portálok hálózata – a Web 2 –, ahol a felhasználók nemcsak "olvashatnak" – szöveget, képet, filmet, illetve az oktatási portálok esetében tananyagokat tölthetnek le saját számítógépükre. Maguk is "írhatnak" – megoszthatják ismereteiket, gondolataikat másokkal, illetve, oktatási portálok esetében például, feltölthetik feladatmegoldásaikat, kicserélhetik egymással tapasztalataikat, tanulási módszereiket, és hozzájárulhatnak a tudásmegosztás folyamatához.

Bár 1959-ben az Internetnek még az ötlete sem született meg, az egyetemi diplomatervem mégis kapcsolatban volt az Internet technológiájával. „Diszkrét jelek átvitele zajos csatornán” – ezt a feladatot kaptam. Az analóg jelátvitel korában ennek nem sok értelmét láttam – nehezen is készült el a dolgozat. Amikor – évtizedekkel később – ismerkedni kezdtem a digitális adattárolás, -feldolgozás és -átvitel új világával, akkor értettem meg a saját diplomamunkám értelmét.

Felépült tehát az e-tanulás épülete – az Internet. Épülnek a valóságos és a virtuális e-tantermek – a tanulásszervező LMS (Learning Management System) rendszerekkel felszerelt, és az Interneten keresztül egymással összekapcsolható, iskolai és vállalati intranet hálózatok.

A diákok fogadására készek a legmodernebb e-iskolapadok – az asztali és a hordozható számítógépek.

A tanárok rendelkezésére állnak az e-táblák és a színes e-kréták – a szemléltetés minden elképzelhető és elképzelhetetlen formáját biztosító multimédiás technikai eszközök és prezentációs szoftverek.

Ezzel elérkeztünk oda, ahol az elektronika az oktatás tárgyából, majd eszközéből az oktatás és a tanulás színterévé vált.

2010. március 10., szerda

Hogyan lettem rendszergazdátlan e-tanár?

Hogyan lettem rendszergazdátlan e-tanár?
(Egy őskövület emlékei)

Az e-tanulás
szempontjából nevezetes évben születtem. Abban az évben, amikor egy sportesemény - az olimpia - első nyilvános TV közvetítése volt: 1936-ban. Bár akkor még senki sem sejtette ennek jelentőségét. Sőt, az e-tanulás fogalma is csak évtizedekkel később jelent meg.

Amikor első osztályos lettem, éppen hadat üzentünk Amerikának, és második osztályos koromban már annyi légiriadó volt Budapesten, hogy egy héten csak egyszer mehettünk iskolába. Hogy le ne maradjunk, valaki feltalálta az e-tanulást - a rádióban minden nap bemondták a leckét, és amikor bementünk az iskolába, akkor ellenőrizték, hogy mindent elkészítettünk-e. Persze, akkor ezt még rádióiskolának nevezték.Aztán vége lett a háborúnak, és mindez feledésbe merült, egészen a hatvanas évekig. amikor elkezdődtek az audió-vizuális oktatástechnológia előfutárai -Öveges professzor előadásai - az Iskola TV-ben.

Folytatom...